Nieuwe wet m.b.t. toegankelijkheid gebouwen

Bedrijven en overheidsinstanties moeten voortaan toegankelijk zijn voor gehandicapten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een meer gelijkwaardige behandeling van gehandicapten.

Dankzij deze wetswijziging zijn bedrijven in 2017 verplicht hun gebouwen toegankelijk te maken. Dit is goed nieuws voor gehandicapten en ouderen, want toegankelijkheid van gebouwen speelt een grote rol in het dagelijks leven van oudere mensen en van mensen met een beperking.

Wat betekent deze wetswijzigingen voor een organisatie?

Een bedrijf moet er voor zorgen dat gehandicapten overal toegang tot krijgen. Denk aan een hoogteverschil bij de entree van het bedrijf, wellicht de stoep voor het gebouw en de drempels en opstapjes binnen het gebouw zelf.
EasyLivingProducts is gespecialiseerd in ontwikkeling en levering van hulpmiddelen waarmee de toegankelijkheid van en mobiliteit in woningen en gebouwen geoptimaliseerd kan worden. Op het gebied van toegankelijkheid leveren wij een uitgebreid programma met producten als hellingbanen, mini-hellingbanen, drempelprofielen, drempeloplopen en mobiele oprijplaten, drempelbruggen en hellingbanen.

Comments are closed.